Saturday, May 30, 2009

tapi hari ini pada tahun 2009 [perubahan yang amat ketara]

MALAYSIA
DEWAN RAKYAT
ATURAN URUSAN MESYUARAT
NASKHAH SAHIH/BAHASA MALAYSIA
http://www.parlimen.gov.my
HARI RABU, 25 MAC 2009, PUKUL 10.00 PAGI
Bil. 22
ATURAN URUSAN MESYUARAT DAN USUL-USUL.
1. (D.R. 9/2009) Rang Undang-undang Suruhanjaya Hak
Asasi Manusia Malaysia (Pindaan) 2009
[Perdana Menteri]
Bacaan Kali
Yang Kedua
2. (D.R. 14/2008) Rang Undang-undang Institusi Pendidikan
Tinggi Swasta (Pindaan) 2008.
[Menteri Pengajian Tinggi]

3. (D.R. 15/2008) Rang Undang-undang Latihan Khidmat
Negara (Pindaan) 2008.
[Menteri Pertahanan]

4. (D.R. 19/2008) Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam
Negeri Malaysia (Pindaan) 2008.
[Menteri Kewangan]

5. (D.R. 18/2008) Rang Undang-undang Orang-orang Papa
(Pindaan) 2008.
[Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga
dan Masyarakat]

6. (D.R. 20/2008) Rang Undang-undang Makanan Haiwan
2008.
[Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani]

No comments: